تایمر دیجیتال اجاق گاز

تایمرهای دیجیتال پخت غذا وظیفه نمایش زمان و ساعت و همچنین اعلام خبر و کنترل زمان روشن مانده شعله در زمان تنظیم شده توسط اپراتور را برعهده دارند.

تایمر دیجیتال: RTS 8004

تایمر هشت دکمه تاچ اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTS – 8004 این تایمر قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد، بطوریکه با لمس روی آیکون، بر روی شیشه فرمان لازم انجام می شود. قابلیت نمایش ساعت، نمایش لوگو، تنظیم زمان آلارم و...

تایمر دیجیتال: RKB 3000

تایمر سه دکمه  اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKB – 3000 این تایمر دارای قابلیت نمایش ساعت، تنظیم زمان آلارم  و قفل کودک  می باشد. مشخصات تایمر سه دکمه مدل RKB 3000: ولتاژعملکرد: Input Voltage 185-230V زمان تنظیم آلارم:  99-1 H توان...

تایمر دیجیتال: RKB 3001

تایمر سه دکمه اجاق گاز (با شعله زماندار)  صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKB – 3001 این تایمر قابلیت نمایش ساعت، تنظیم زمان آلارم، قفل کودک، همچنین کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت را دارا می باشد. مش...

تایمر دیجیتال: RKL 6004

تایمر شش دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل  RKL – 6004  این تایمر قابلیت نمایش ساعت، نمایش لوگو، تنظیم زمان آلارم  و قفل کودک، کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت، همچنین قابلیت خاموش و روشن ...

تایمر دیجیتال: RKS 6001

تایمر شش دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKS – 6001 این تایمر  قابلیت نمایش ساعت، نمایش لوگو، تنظیم زمان آلارم  و قفل کودک، کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت، همچنین قابلیت خاموش و روشن ک...

تایمر دیجیتال: RKS 6004

تایمر شش دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKS – 6004 این تایمر علاوه بر نشانگر زمان ساعت، زمان آلارم، قفل کودک، شعله زمان دار، دکمه خاموش موتور جوجه گردان، دکمه خاموش لامپ و دکمه خاموش فن گردش هوا را نیز دارد. مشخص...

تایمر دیجیتال: RTB 3001

تایمر سه دکمه تاچ (لمسی) اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTB 3001- این تایمر  قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد؛ بطوریکه با لمس روی آیکون مربوطه بر روی شیشه، فرمان لازم انجام می شود. از قابلیت های این تایمر دیجیتال، نمایشگر ...

تایمر دیجیتال: RTLS 6004

تایمر شش دکمه تاچ اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTLS – 6004 قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد؛ به طوریکه با لمس روی آیکون مربوطه بر روی شیشه فرمان لازم انجام می شود. قابلیت های این تایمر شامل نمایشگر ساعت، زمان آلارم، ق...

تایمر دیجیتال: RTMS 8004

تایمر هشت دکمه تاچ اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTMS – 8004 این تایمر دارای قابلیت های نمایشگر ساعت، زمان آلارم، قفل کودک، شعله زماندار، خاموشی موتور جوجه گردان، خاموشی لامپ داخل فر، خاموشی فن گردش هوا بدون حضور فی...

تایمر دیجیتال: RTS 6004

تایمر شش دکمه تاچ اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTS – 6004 این تایمر قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد، بطوریکه با لمس روی آیکون، بر روی شیشه فرمان لازم انجام می شود. قابلیت نمایش ساعت، نمایش لوگو، تنظیم زمان آلارم و ق...

تایمر دیجیتال: RTSHS 6004

تایمر شش دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTSHS – 6004 قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد؛ به طوریکه با لمس روی آیکون مربوطه روی شیشه فرمان لازم انجام می شود. این تایمر علاوه بر نشانگر زمان ساعت، زمان آلارم و قفل کودک، ...

تایمردیجیتال: RKB 5002

تایمر پنج دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKB – 5002 این تایمر،  قابلیت نمایش ساعت، تنظیم زمان جهت آلارم، قفل کودک، کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت، همچنین قابلیت خاموش و روشن کردن موت...

سوئیچ الکترونیکی هود فینگر تاچ : HOOD SWICH

این سوئیچ وظیفه کنترل موتورهای چند سرعته, کنترل چراغ ها و همچنین کنترل و اجرای برنامه های داده شده توسط اپراتور را دارد.این سوئیچ در مدل های مختلف تولید می شود که این مدل ها متناسب با توانایی شان,متفاوت و متناسب با سلیقه هر...