درخت سیم

درخت سیم وظیفه ارتباطات بین کلیه بارهای استفاده شده در هر محصول خانگی برقی از جمله اجاق گاز، یخچال و ماشین لباس شویی را دارد.

کلیه سیم ها از جنس سیلیکون با روکش الیاف شیشه و  PVC درجه یک جهت محصولات برودتی و کلیه فیش و سر سیم ها از جنس برنج با مارک MESA ترکیه و سوکتها و اتصالات با مارک MESA می باشد.

درخت سیم RAHA-WO

درخت سیم RAHA-WO

 

درخت سیم RAHA-WO

درخت سیم RAHA-WO

 

درخت سیم RAHA-WH

درخت سیم RAHA-WH

نکته: درخت سیم طبق نقشه ای ساخته می شود که از کارخانه سازنده به واحد طراحی این سازمان داده می شود.