سرپیچ لامپ

سر پیچ لامپ داخل فر تزریقی RAHA LT

سرپیچ لامپ داخل فر تزریقی صنایع الکترونیک رهاورد مدل RAHA LT، جهت روشنایی داخل فر اجاق گازهای فر مبله استفاده می گردد. مشخصات سرپیچ لامپ داخل فر تزریقی: ولتاژ کارکرد:  Input Voltage 185 – 240v حداکثر دمای تحمل: Max : 240° حداکثر توان روش...

سر پیچ لامپ داخل فر جدید RAHA LS NEW

سرپیچ لامپ داخل فرجدید صنایع الکترونیک رهاورد مدل RAHA LS NEW، جهت تامین روشنایی داخل محفظه فرهای توکار، مبله و ماکروویو استفاده می گردد. مشخصات سرپیچ لامپ داخل فرجدید: ولتاژکارکرد:  Input Voltage 185 – 240v حداکثر دمای تحمل: Max : 300° ...

سرپیچ لامپ داخل فر سرامیکی RAHA LS

سرپیچ لامپ داخل فر سرامیکی صنایع الکترونیک رهاورد مدل RAHA LS، جهت تامین روشنایی داخل محفظه فرهای توکار، مبله و ماکروویو استفاده می گردد. مشخصات سرپیچ لامپ داخل فر سرامیکی: ولتاژ کارکرد:  Input Voltage 185 – 240v حداکثر دمای تحمل: Max ...