کلید قطع کن درب فر

کلید قطع کن درب فر شرایط جرقه را وقتی که درب فر باز باشد فراهم می آورد . چنانچه تجمع گاز در محفظه فر بوجود آید این کلید مانع از انفجار و متعاقبا شکستگی شیشه فر می گردد.

کلید قطع کن درب فر تزریقی RAHA PT

ولتاژ عملکرد:  Switch Voltage :600V حداقل تعداد سوئیچ : Number Switch 107 حداکثر جریان : Max : 3A دمای تحمل : Max: 240° جنس بدنه کلید قطع کن درب فر تزریقی از پلی آمید 6.6 الیاف دار می باشد و مقاوم تا دمای 240 درجه می باشد......