حضور مشتریان محترم در غرفه شتاب صنعت رهاورد در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی تهران/98

22 دسامبر حضور مشتریان محترم در غرفه شتاب صنعت رهاورد در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی تهران/98

 

 

 

نمایش فیلم حضور مشتریان محترم رهاورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور جناب آقای حسینی نژاد مدیر تامین و تدارکات شرکت محترم  کن 

حضور جناب آقای وطن چی

حضور جناب آقای تیز مغزمدیر کارخانه شرکت محترم مه گاز و مدیر تامین جناب  آقای حاجی پور  
حضور تیم فنی  شرکت محترم مه گاز  
حضور جناب آقای ترابی مدیر تامین  شرکت محترم داتیس و تیم فنی 

حضور جناب آقای کراچیان مدیر شرکت محترم سن سون 

حضور جناب آقای نعیمی مدیر تامین شرکت  محترم روبینا

شرکت  محترم ساتیسان

حضور جناب آقای سلامی مدیر شرکت محترم استارد

حضور جناب آقای جلالی مدیر شرکت محترم ورتکس

حضور جناب آقای نجفی مدیر شرکت محترم والاصنعت خراسان

حضور جناب آقای مالی مدیر شرکت محترم تهران استیل
 
حضور جناب آقای مقیمی مدیر تامین شرکت محترم رمگا

حضور جناب آقای رحیمی مدیر شرکت محترم بردنا
حضور جناب آقای مرادی مدیر شرکت محترم مارال استیل