سال نو میلادی بر همه هموطنان مسیحی مبارک باد .

01 ژانویه سال نو میلادی بر همه هموطنان مسیحی مبارک باد .