حضور مشتریان محترم در غرفه شتاب صنعت رهاورد در بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی تهران /99

16 ژانویه حضور مشتریان محترم در غرفه شتاب صنعت رهاورد در بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی تهران /99

همکاران محترم در شرکت هود کن
همکاران محترم در شرکت مه گاز ( مورانو )
همکاران محترم در شرکت مهیار گاز

حضور محترم جناب آقای محجوب ( مدیر عامل شرکت پیلوت گاز )
حضور محترم جناب آقای محبوبی
حضور محترم جناب آقای گلواری نژاد
حضور محترم همکاران در شرکت فورس
حضور محترم همکاران در شرکت عادل گاز
حضور محترم همکاران در شرکت ساتیسان
حضور محترم همکاران در شرکت رابیتس
حضور همکار گرامی در شرکت دیورسو
حضور پرسنل محترم در شرکت اسنوا
حضور محترم جناب حاجی زاده ( مدیر عامل شرکت فرسازان ماکو )
حضور محترم حاج آقا رنجبر ( مدیر عامل شرکت تهران سبحان )
حضور همکاران در شرکت تکنو مکث
حضور همکاران در شرکت پلار
پرسنل محترم در شرکت پیلوت گاز
همکاران محترم در شرکت پارس توسعه
حضور همکار گرامی در شرکت ایلیا استیل
حضور همکاران گرامی در شرکت البا گاز و پیلوت
حضور همکار گرامی جناب آقای جنانی
حضور همکار گرامی جناب آقای توکلی
حضور محترم آقای ژیان از شرکت آتشگر
حضور همکار محترم سر کار خانم حلاجی از شرکت رفاء الکترونیک
حضور محترم جناب آقای هاشمی ( مدیر عامل شرکت رفاءالکترونیک)
حضور محترم جناب آقای پیریایی
حضور پرسنل  و مدیریت محترم شرکت شتاب صنعت رهاورد