تایمرهای مکانیکی پخت غذا Clock Timer

17 مارس تایمرهای مکانیکی پخت غذا Clock Timer

تایمر کوکی (مکانیکی) معمولی اجاق گاز(Clock Timer)  وظیفه اعلام زمان تنظیم شده از قبل توسط مصرف کننده را دارد؛ بطوریکه پس از اتمام زمان از قبل تنظیم شده، با صدای زنگ اپراتور را آگاه می کند.

تایمر مکانیکی پخت غذا

 

تایمر-کوکی

نقشه تایمر کوکی