کلید قطع کن درب فر فلزی RAHA PB

21 دسامبر کلید قطع کن درب فر فلزی RAHA PB

ولتاژ عملکرد : Switch Voltage : 600V
حداقل تعداد سوئیچ : Number swich: 107
حداکثر جریان : Max : 3A
دمای تحمل : Max: 240°

کلید حفاظتی درب فر

کلید حفاظتی درب فر

 

کلید قطع کن درب فر فلزی RAHA-PB

کلید قطع کن درب فر فلزی RAHA-PB