کلید قطع کن درب فر تزریقی RAHA PT

21 دسامبر کلید قطع کن درب فر تزریقی RAHA PT

ولتاژ عملکرد:  Switch Voltage :600V
حداقل تعداد سوئیچ : Number Switch 107
حداکثر جریان : Max : 3A
دمای تحمل : Max: 240°
جنس بدنه کلید قطع کن درب فر تزریقی از پلی آمید 6.6 الیاف دار می باشد و مقاوم تا دمای 240 درجه می باشد .

کلید قطع کن درب فر تزریقی RAHA-PT

کلید قطع کن درب فر تزریقی RAHA-PT

کلید حفاظتی درب فر

کلید حفاظتی درب فر