تایمر اجاق گاز Tag

17 مارس تایمر کوکی با قابلیت قطع شعله PREISET CLOCK TIMER

تایمر  کوکی (مکانیکی) زماندار با قابلیت قطع شعله (PREISET CLOCK TIMER)  پس از اینکه زمان از قبل تنظیم شده توسط اپراتور به اتمام رسید، شعله مربوطه را خاموش می نماید.     نقشه تایمر کوکی (مکانیکی) زماندار  PREISET CLOCK TIMER...

ادامه مطلب

17 مارس تایمرهای مکانیکی پخت غذا Clock Timer

تایمر کوکی (مکانیکی) معمولی اجاق گاز(Clock Timer)  وظیفه اعلام زمان تنظیم شده از قبل توسط مصرف کننده را دارد؛ بطوریکه پس از اتمام زمان از قبل تنظیم شده، با صدای زنگ اپراتور را آگاه می کند.   نقشه تایمر کوکی...

ادامه مطلب