تایمر دیجیتال اجاق گاز Tag

05 مارس تایمر دیجیتال: RTSHS 6004

تایمر شش دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTSHS - 6004 قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد؛ به طوریکه با لمس روی آیکون مربوطه روی شیشه فرمان لازم انجام می شود. این تایمر علاوه بر نشانگر زمان ساعت، زمان آلارم و قفل کودک، شعله...

ادامه مطلب

17 مارس تایمر دیجیتال: RTS 8004

تایمر هشت دکمه تاچ اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTS - 8004 این تایمر قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد، بطوریکه با لمس روی آیکون، بر روی شیشه فرمان لازم انجام می شود. قابلیت نمایش ساعت، نمایش لوگو، تنظیم زمان آلارم و قفل کودک، همچنین کنترل خاموش...

ادامه مطلب

17 مارس تایمر دیجیتال: RTS 6004

تایمر شش دکمه تاچ اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTS - 6004 این تایمر قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد، بطوریکه با لمس روی آیکون، بر روی شیشه فرمان لازم انجام می شود. قابلیت نمایش ساعت، نمایش لوگو، تنظیم زمان آلارم و قفل کودک و همچنین...

ادامه مطلب

17 مارس تایمر دیجیتال: RKL 6004

تایمر شش دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل  RKL - 6004  این تایمر قابلیت نمایش ساعت، نمایش لوگو، تنظیم زمان آلارم  و قفل کودک، کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت، همچنین قابلیت خاموش و روشن کردن موتور...

ادامه مطلب

17 مارس تایمر دیجیتال: RKS 6001

تایمر شش دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKS - 6001 این تایمر  قابلیت نمایش ساعت، نمایش لوگو، تنظیم زمان آلارم  و قفل کودک، کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت، همچنین قابلیت خاموش و روشن کردن موتور جوجه...

ادامه مطلب

17 مارس تایمردیجیتال: RKB 5002

تایمر پنج دکمه اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKB - 5002 این تایمر،  قابلیت نمایش ساعت، تنظیم زمان جهت آلارم، قفل کودک، کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت، همچنین قابلیت خاموش و روشن کردن موتور جوجه گردان و لامپ...

ادامه مطلب

17 مارس تایمر دیجیتال: RKB 3001

تایمر سه دکمه اجاق گاز (با شعله زماندار)  صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKB - 3001 این تایمر قابلیت نمایش ساعت، تنظیم زمان آلارم، قفل کودک، همچنین کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت را دارا می باشد. مشخصات تایمر سه دکمه RKB 3001: ولتاژعملکرد: Input...

ادامه مطلب

17 مارس تایمر دیجیتال: RKB 3000

تایمر سه دکمه  اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKB - 3000 این تایمر دارای قابلیت نمایش ساعت، تنظیم زمان آلارم  و قفل کودک  می باشد. مشخصات تایمر سه دکمه مدل RKB 3000: ولتاژعملکرد: Input Voltage 185-230V زمان تنظیم آلارم:  99-1 H توان مصرفی :Max: 1W [caption id="attachment_515" align="alignright" width="800"] نقشه تایمر اجاق گاز...

ادامه مطلب

17 مارس تایمر دیجیتال: RTB 3001

تایمر سه دکمه تاچ (لمسی) اجاق گاز صنایع الکترونیک رهاورد مدل RTB 3001- این تایمر  قابلیت عملکرد بدون دکمه را دارد؛ بطوریکه با لمس روی آیکون مربوطه بر روی شیشه، فرمان لازم انجام می شود. از قابلیت های این تایمر دیجیتال، نمایشگر ساعت، زمان آلارم،...

ادامه مطلب