تایمر دیجیتال: RKB 3001

17 مارس تایمر دیجیتال: RKB 3001

تایمر سه دکمه اجاق گاز (با شعله زماندار)  صنایع الکترونیک رهاورد مدل RKB – 3001 این تایمر قابلیت نمایش ساعت، تنظیم زمان آلارم، قفل کودک، همچنین کنترل خاموش شدن یک شعله پس از اتمام زمان تنظیم شده برای پخت را دارا می باشد.

مشخصات تایمر سه دکمه RKB 3001:

ولتاژعملکرد: Input Voltage 185-230V
زمان تنظیم آلارم:  99-1 H
زمان تنظیم شعله زمان دار:  99-1 H
توان مصرفی :Max: 1W

تایمر دیجیتال rkb-3001

 

نقشه تایمر اجاق گاز RKB 3001

نقشه تایمر اجاق گاز RKB 3001