سوئیچ الکترونیکی هود فینگر تاچ : HOOD SWICH

12 دسامبر سوئیچ الکترونیکی هود فینگر تاچ : HOOD SWICH

این سوئیچ وظیفه کنترل موتورهای چند سرعته, کنترل چراغ ها و همچنین کنترل و اجرای برنامه های داده شده توسط اپراتور را دارد.این سوئیچ در مدل های مختلف تولید می شود که این مدل ها متناسب با توانایی شان,متفاوت و متناسب با سلیقه هر مصرف کننده می باشد. 

ولتاژ عملکرد :  IN PUT VOLTAGE: 185-230 V 

قابلیت ها :

سنسور دود و دما 

لوگو

ریموت 

                     

مین هود بزرگ یخی / آبی

مین هود بزرگ آبی  MRTBL  و یخی MRTWL

مین هود کوچک آبی  MRTBS    و یخی MRTWS