ترانس فندک دو شعله RAHA2F2

21 دسامبر ترانس فندک دو شعله RAHA2F2

ترانس فندک دو شعله صنایع الکترونیک رهاورد مدل RAHA2F2، جهت روشن کردن اجاق گازهای تک شعله و دو شعله فردار و یا هاب استفاده می گردد.

مشخصات ترانس فندک دو شعله:

خروجی ولتاژ: Output Voltage ≤ 10kv
فرکانس جرقه: Hz (جرقه در ثانیه)  4-3
دمای کارکرد: Max : 120°
ورودی ولتاژ: Input Voltage : 185 – 240 v
توان خروجی: V.A 0.6

نقشه ترانس فندک دو شعله RAHA2F2

نقشه ترانس فندک دو شعله RAHA2F2

ترانس فندک دو شعله RAHA 2F2

ترانس فندک دو شعله RAHA 2F2

 

ترانس فندک دو شعله RAHA-F2

ترانس فندک دو شعله RAHA-F2

 

 

ترانس فندک دو شعله RAHA-F2O

ترانس فندک دو شعله RAHA-F2O