ترانس فندک هشت شعله RAHA2F8

24 نوامبر ترانس فندک هشت شعله RAHA2F8

ترانس فندک هشت شعله صنایع الکترونیک رهاورد مدل RAHA2F8 جهت اجاق گازهای فردار استفاده می شود که شش خروجی آن مربوط به سرشعله های بالا و دو خروجی 8-7 آن جهت روشن کردن برنر فر و گریل می باشد.

مشخصات ترانس فندک هشت شعله:

خروجی ولتاژ: Output Voltage ≤ 10kv
فرکانس جرقه:  Hz (جرقه در ثانیه) 4-3
دمای کارکرد: Max : 120°
ورودی ولتاژ: Input Voltage : 185 – 240 v
توان خروجی: 0.6 V.A

 

نفشه ترانس فندک هشت شعله RAHA 2F8

نفشه ترانس فندک هشت شعله RAHA 2F8

 

ترانس فندک هشت شعله RAHA 2F8

ترانس فندک هشت شعله RAHA 2F8