ترانس فندک پنج شعله ترمینالی RAHAFT5

21 دسامبر ترانس فندک پنج شعله ترمینالی RAHAFT5

ترانس فندک پنج شعله ترمینالی صنایع الکترونیک رهاورد مدل RAHA2 FT5 جهت روشن کردن اجاق گاز پنج شعله  و شش شعله فردار و هاب استفاده می شود. ویژگی اصلی این ترانس فندک نسبت به ترانس فندک پنج شعله، استفاده از JUNCTION BOX است. به عبارتی دیگر با نصب این ترانس، دیگر اجاق گاز نیازی به ترمینال برق و متعلقات آن را ندارد.

مشخصات ترانس فندک پنج شعله ترمینالی:

خروجی ولتاژ: Output Voltage ≤ 10kv
فرکانس جرقه: Hz (جرقه در ثانیه)  4-3
دمای کارکرد: Max : 120°
ورودی ولتاژ: Input Voltage : 185 – 240 v
توان خروجی: V.A 0.6

نفشه ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

نفشه ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

 

ترانس فندک پنج شعله ترمینالی RAHAFT5

ترانس فندک پنج شعله ترمینالی RAHAFT5