ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

21 دسامبر ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

ترانس فندک پنج شعله صنایع الکترونیک رهاورد مدل RAHA2F5 شامل 6 خروجی می باشد که جهت استفاده در اجاق گازهای پنج شعله وشش شعله فردار و هاب استفاده می شود.

مشخصات ترانس فندک پنج شعله:

خروجی ولتاژ: Output Voltage ≤ 10kv
فرکانس جرقه: Hz (جرقه در ثانیه)  4-3
دمای کارکرد: Max : 120°
ورودی ولتاژ: Input Voltage : 185 – 240 v
توان خروجی: V.A 0.6

 

نفشه ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

نفشه ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

 

ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5

ترانس فندک پنج شعله RAHA2F5