ترانس فندک چهار شعله RAHA2F4

21 دسامبر ترانس فندک چهار شعله RAHA2F4

ترانس فندک چهار شعله صنایع الکترونیک رهاورد مدل RAHA2F4، جهت روشن کردن اجاق گازهای سه شعله و چهارشعله فردار و یا هاب ( فرتوکار) استفاده می گردد.

مشخصات ترانس فندک چهارشعله:

خروجی ولتاژ: Output Voltage ≤ 10kv
فرکانس جرقه: Hz (جرقه در ثانیه)  4-3
دمای کارکرد: Max : 120°
ورودی ولتاژ: Input Voltage : 185 – 240 v
توان خروجی: V.A 0.6

RAHA2F4

 

ترانس فندک چهارشعله RAHA2F4

ترانس فندک چهارشعله RAHA2F4